Kristelig Folkeparti
Arendal

Arendal KrFs toppkandidater

KrFs ordførerkandidat
Øystein Olsen Krogstad

KrF og jeg brenner for utbygging av bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelse, og bussbilletter til 10 kr.

KrFs 2. kandidat
Ingebjørg Berstad Torp


KrF og jeg brenner for å bygge nytt sykehjem, et enda bedre sammarbeid med frivilligheten og et livsynsåpent samfunn.

KrFs 3. kandidat
Åse Høiås Nilsen

KrF og jeg brenner for flere ansatte i barnehagene og en mer lekbasert skole. 
KrF vil jobbe for mindre skjerm og mer bøker i skolen.


KrFs 4. kandidat 

Ole Glenn Tvermyr

KrF og jeg brenner for å at Arendal kommune skal være en forutsigbar samarbeids-partner for næringslivet og at vi sammen blir enda bedre på arbeidsinkludering.

8 grunner til å stemme KrF

KrF har vært og skal være en forutsigbar samarbeidspartner for næringslivet.

KrF har jobbet for og vil jobbe for økt støtte og samspill med frivilligheten, trossamfunnene og ideell sektor.

KrF vil jobbe for at alle innbyggere skal ha en funksjonell og trygg bolig med en håndterbar husleie.
Sammen med boligutviklere skal vi legge til rette for en variert boligbygging. 

Kommunen skal sammen med den enkelte innbygger legge til rette for en trygg og god alderdom, hvor den enkelte får dekker både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov,  enten man bor i egen bolig eller på sykehjem.

Alle barn skal få den støtten og hjelp de trenger for å ha det bra hjemme, på skolen/barnehage og på fritiden. Tidlig innsats, spesielt i barnets 1000 første levedager skal prioriteres.  

KrF vil jobbe for at Arendal skal være en livssynsåpen kommune, hvor den enkelte  innbyggere opplever at deres tro blir respektert og verdsatt.

Sammen som lokalsamfunn skal vi ta vår del av ansvaret for naturen, klima, flyktninger og andre globale utfordringer. 

Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Kontaktinformasjon

Mobil:  99 74 27 33
Mail: Oystein.Olsen.Krogstad@politiker.arendal.no

Mobil: 90 54 34 23